فرم ثبت‌نام در مجموعه حيات طيبه (راننده سرويس،كارآموز،…)

نوع همكاري(مربي، دبير، معاون، مدير، راننده سرويس، ...)، زمان‌هاي مدنظر جهت همكاري، انتظارات ريالي، توضيحات مربوط به انتخاب گزينه "ساير" و هر آنچه كه به شناخت بيشتر ما از شما كمك مي‌كند...

اين گزينه خيلي مهم است و در تسهيل و تسريع شكل‌گيري ارتباطات بعدي تأثير بسزايي دارد. لذا توصيه مي‌شود اگر بزرگواري كه سابقه آشنايي با اين مجموعه را دارد، شما را معرفي نموده‌اند، حتما نام و مشخصاتشان را ذكر فرماييد. در غير اينصورت، روش آشنايي با اين مجموعه را درج فرماييد.(نمايشگاه، پوستر، تلگرام، اينترنت، ...)

حداکثر سایز 1MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

تلفن‌هاي همراه (اپراتورهاي مختلف)، ثابت، تلگرام لطفا جهت تسهيل و اطمينان بيشتر در ارتباطات بعدي، تمامي موارد ممكن را ثبت‌فرماييد.

لطفا صبر کنید

بازدیدها: 1002