داستان زيبا، انگيزه بخش و زنده‌ي بيت‌الاحزان

یکشنبه 01 آوریل 2018

حضرت آقا: برويد سراغ كارهاي نشدني تا بشود.

تصميم بگيريد بر برداشتن كارهاي سنگين تا برداريد.

ولايخشون احداًالّاالله.

خب، زحمتهايش چه؟ رنجهايش چه؟ محروميت‌هايش چه؟ جوابش اين‌است كه :

خدا را فراموش نكن، خدا حسابت را دارد:

«وكفي بالله حسيبا»

در ميزان الهي، رنج تو، محروميت تو، كفّ نفس تو، حرصي كه خوردي، زحمتي كه كشيدي، كاري كه كردي، خون دلي كه خوردي، دنداني كه روي جگر گذاشتي، اين‌ها هيچ‌وقت فراموش نمي‌شود

رهبر معظم انقلاب ۹۰/۰۷/۲۰

اين داستان، از سري داستان‌هاي «كارهاي نشدني كه ش

بازدید: 48

ارسال شده در داستان‌ها, كارهاي نشدني كه شد توسط خدمتگزار

شنبه 31 مارس 2018

اين داستان بسيار عبرت‌انگيز، شرح حال بسياري از ماهاست كه متأسفانه زندگي‌هايمان گره خورده به انواع كلاه شرعي‌ها

به نظر ميرسه  اصحاب سبت، طفلكي‌ها كاري نكردن كه بخوان مستوجب چنين عذابي (تبديل به بوزينه شدن و پس از چند روز هلاك‌شدن) باشند!! فكرشونو به‌كار انداختن و راه‌كار اينكه چگونه حكم الهي كه «در شنبه شكار و صيد نكنند» را اجرا كنند در اين يافتند كه چاله‌هايي در كنار دريا حفر كنند تا ماهي‌ها شنبه در آن جا گير بيفتند و يكشنبه ماهيان را صيد كنند!!! كلاه‌شرعي‌اي كه مجازاتش خروج از انسانيت و هلاكت بود… و چقدر از ما اينگونه راه‌كارهاي شرعي (كلاه شرعي) براي امور خود مي‌سازيم… واگر نبود الطاف بيكران الهي در مورد نسل امروز، روزانه تعداد زيادي بر تعداد بوزينگان ج

بازدید: 138

ارسال شده در داستان هاي قرآني, داستان‌ها توسط خدمتگزار