داستان زيبا، انگيزه بخش و زنده‌ي بيت‌الاحزان

یکشنبه 01 آوریل 2018

حضرت آقا: برويد سراغ كارهاي نشدني تا بشود.

تصميم بگيريد بر برداشتن كارهاي سنگين تا برداريد.

ولايخشون احداًالّاالله.

خب، زحمتهايش چه؟ رنجهايش چه؟ محروميت‌هايش چه؟ جوابش اين‌است كه :

خدا را فراموش نكن، خدا حسابت را دارد:

«وكفي بالله حسيبا»

در ميزان الهي، رنج تو، محروميت تو، كفّ نفس تو، حرصي كه خوردي، زحمتي كه كشيدي، كاري كه كردي، خون دلي كه خوردي، دنداني كه روي جگر گذاشتي، اين‌ها هيچ‌وقت فراموش نمي‌شود

رهبر معظم انقلاب ۹۰/۰۷/۲۰

اين داستان، از سري داستان‌هاي «كارهاي نشدني كه ش

بازدیدها: 206

ارسال شده در داستان‌ها, كارهاي نشدني كه شد توسط خدمتگزار