سیدمحمدحسن وزیری‌فرد

سیدمحمدحسن وزیری‌فرد

بازدیدها: 1

بخش ها: بسيج, تربيتي, علمي, فرامدرسه, مديريت, مسجد
موقعیت: مدير فرامدرسه مسجد امام‌خميني(ره)
تخصص ها: اجرا, اردو, برنامه‌ريزي, رسانه
متدها: اردو, اردوئك‌ها, اردوي ارزيابي رفتاروشخصيت, اردوي جهادي, اردوي خدمت, اردوي علمي, اردوي معنوي, اردوي ورزشي, تربيت در صحنه, ساير اردوها, واگذاري مسئوليت
درجه: مهندسي صنايع
دفتر: محل استقرار اصلي: مسجد امام‌خميني(ره) (مشهد؛ خ. قدائيان اسلام9)