داستان عبرت انگيز اصحاب سبت در قرآن كريم

شنبه 31 مارس 2018

اين داستان بسيار عبرت‌انگيز، شرح حال بسياري از ماهاست كه متأسفانه زندگي‌هايمان گره خورده به انواع كلاه شرعي‌ها

به نظر ميرسه  اصحاب سبت، طفلكي‌ها كاري نكردن كه بخوان مستوجب چنين عذابي (تبديل به بوزينه شدن و پس از چند روز هلاك‌شدن) باشند!! فكرشونو به‌كار انداختن و راه‌كار اينكه چگونه حكم الهي كه «در شنبه شكار و صيد نكنند» را اجرا كنند در اين يافتند كه چاله‌هايي در كنار دريا حفر كنند تا ماهي‌ها شنبه در آن جا گير بيفتند و يكشنبه ماهيان را صيد كنند!!! كلاه‌شرعي‌اي كه مجازاتش خروج از انسانيت و هلاكت بود… و چقدر از ما اينگونه راه‌كارهاي شرعي (كلاه شرعي) براي امور خود مي‌سازيم… واگر نبود الطاف بيكران الهي در مورد نسل امروز، روزانه تعداد زيادي بر تعداد بوزينگان ج

بازدیدها: 197

ارسال شده در داستان هاي قرآني, داستان‌ها توسط خدمتگزار